Projekty UE

Projekty planowane do realizacji
parallax background
Realizujemy projekty własne, ale również w konsorcjach z naszymi partnerami. Posiadamy bogate doświadczenie również w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. W ramach naszych usług doradczych, organizujemy szkolenia w ramach których dzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem z tego zakresu.

27 października 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1 – Badanie naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Program BRIK
Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych
26 października 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych
24 października 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego
21 października 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych
19 października 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych
27 czerwca 2020
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wczesna faza rozwoju Działanie 5.1- Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Rozwój Powiązania Kooperacyjnego Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów