Działalność

Wszystkie działania Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów mają na celu rozwój polskich technologii fotonicznych, rozpowszechnianie osiągnięć fotoniki oraz inicjowanie współpracy, prowadzące do budowy silnego sektora fotonicznego w Polsce. Chcemy wykorzystać rozwijaną przez ponad 40 lat przez rodzimych naukowców wiedzę oraz ogromny potencjał wdrożeniowy z pożytkiem dla polskiej gospodarki, naukowców i przedsiębiorców. Świadomość dotycząca fotoniki jest w Polsce wciąż niewielka i brakuje specjalistów z tej dziedziny. Mamy motywację, aby zmienić ten stan rzeczy, dlatego dzielimy się naszym doświadczeniem oraz uczestniczymy w ważnych i interesujących inicjatywach.

Pracownicy Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów zajmują się:


  • prowadzeniem działalności B+R
  • wynajmem i obsługą aparatury badawczej
  • koordynacją działań Klastra Fotoniki i Światłowodów
  • wsparciem firm i jednostek naukowo-badawczych
  • promowaniem fotoniki oraz edukacją młodzieży

Osoby zainteresowane współpracą lub naszą działalnością prosimy o kontakt pod nr tel. 570 421 608 lub na adres mailowy [email protected].

Działalność badawczo-rozwojowa

Prowadzimy badania naukowe oraz prace rozwojowe związane z technologiami światłowodowymi, zarówno własne, we współpracy z naszymi partnerami, jak i realizowane na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Nasza działalność B+R możliwa jest dzięki dostępowi do specjalistycznej aparatury oraz doświadczeniu naszych specjalistów, wciąż poszerzających swoją wiedzę z zakresu fotoniki. Jesteśmy otwarci na współpracę, uczestniczymy w różnych projektach, również dofinansowanych ze środków UE.

Gromadzenie i udostępnianie aparatury badawczej

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów od początku swojej działalności gromadzi i udostępnia specjalistyczną aparaturę badawczą. Jest to wysokiej klasy sprzęt, przeznaczony do prowadzenia badań oraz prac w dziedzinie fotoniki światłowodowej. Udostępniamy nie tylko aparaturę, ale również usługi specjalistów ją obsługujących.

Koordynacja działań Klastra Fotoniki i Światłowodów

Centrum jest jednym z założycieli, a także koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów,powołanego w celu stworzenia silnego sektora fotonicznego w Polsce. Klaster zrzesza polskie firmy badawczo-rozwojowe oraz technologiczne, firmy otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze oraz odbiorców polskich technologii fotonicznych. Nasi pracownicy analizują potrzeby zrzeszonych podmiotów, inicjują wspólne przedsięwzięcia oraz koordynują wszystkie działania Klastra. Zobacz więcej

Wsparcie firm i jednostek naukowo-badawczych

Korzystając z unikatowej wiedzy, szerokich kompetencji naszych pracowników oraz partnerów, przy znajomości realiów działalności badawczo-rozwojowej, prowadzimy szereg działań wspierających rozwój polskich firm oraz jednostek naukowo-badawczych. Najczęściej są to szkolenia, wykłady albo warsztaty dostosowane pod kątem treści oraz formy do potrzeb naszych klientów.

Proponujemy wsparcie:


  • w zakresie szeroko rozumianych technologii światłowodowych
  • w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej
  • w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej
  • w rekrutacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi, public relations i kontakcie z przedstawicielami mediów

Promowanie fotoniki i edukacja młodzieży

Dla wielu ludzi znaczenie słowa 'fotonika' jest wciąż niejasne. Większość z nas kojarzy światłowód tylko i wyłącznie z telekomunikacją, nie zdając sobie sprawy z potencjału polskiej fotoniki światłowodowej. Staramy się to zmieniać! Dlatego uczestniczymy w wielu spotkaniach i wydarzeniach biznesowych, nawiązujemy współpracę z przedstawicielami władz, instytucji czy samorządów, tworzymy publikacje i materiały popularno-naukowe, zachęcamy dziennikarzy do zainteresowania się naszą dziedziną. Ważnym aspektem naszej misji jest edukacja młodzieży, którą realizujemy w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów. Do podejmowanych przez nas działań należą m.in.: współpraca z liceami, technikami i uczelniami, prowadzenie zajęć, wykładów czy pokazów naukowych, organizowanie spotkań z młodzieżą, oraz praktyk i staży studenckich.