8

lat doświadczenia

12

projektów

5

przyznanych patentów

15

zgłoszeń patentowych w toku

Polskie Centrum Fotoniki
i Światłowodów


Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS) świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Wspiera transfer technologii fotonicznych oraz wszystkie towarzyszące temu procesowi zadania. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz dba o rozpowszechnianie osiągnięć polskiej fotoniki światłowodowej.

Działamy na styku nauki i biznesu, a naszym celem jest wdrażanie polskich innowacyjnych rozwiązań fotonicznych, wsparcie naukowców i przedsiębiorców oraz budowa silnego polskiego sektora fotonicznego.

Polskie Światłowody.

Poznaj przełomowe rozwiązania


Zachęcamy do pobrania naszego katalogu „Polskie Światłowody. Przełomowe innowacje drogą do rozwoju nowoczesnej gospodarki.” Przedstawiamy w nim konkretne rozwiązania światłowodowe dedykowane różnym gałęziom przemysłu