Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów prowadzi szeroką aktywność B+R i posiada partnerskie kontakty z jednostkami akademickimi i niepublicznymi w kraju. Wszystkie działania badawczo - rozwojowe, prowadzone w firmie lub we współpracy z innymi podmiotami, stały się wypadkową możliwości technicznych, opartych na dostępności nowoczesnego sprzętu oraz profesjonalnej kadry. Dzięki zespołowi wybitnych specjalistów możemy opracowywać innowacyjne produkty, technologie lub usługi , a także wykorzystywać i stosować dostępną wiedzę w celu stworzenia prototypu nowego innowacyjnego rozwiązania.

W zakresie prac badawczo-rozwojowych oferujemy prowadzenie badań naukowych, w tym: oprogramowanie, analizy, modele symulacyjne, optymalizację procesów produkcyjnych, innowacje produktowe i usługowe. Łączymy wyniki prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy usługi. Określamy koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Jesteśmy wsparciem przy określaniu gotowości technologicznej produktu w celu uzyskania prototypu nowego rozwiązania/urządzenia/technologii oraz wykorzystując wyniki badań przemysłowych kształtujemy i opracowujemy rozwiązania, tworząc prototyp i sprawdzając go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.