Zespół

Doświadczony zespół specjalistów oraz duże zaplecze współpracujących z nami ekspertów z dziedziny fotoniki i technologii światłowodowej pozwala nam stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, zapewniając każdemu z nich indywidualne podejście oraz fachową pomoc, co przekłada się na osiąganie wspólnie wyznaczonych celów.

Władze

Łukasz Węglarz

Prezes Zarządu Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakładami i obszarami produkcyjnymi na różnych poziomach menedżerskich w firmach o różnorodnym profilu działalności. Jako Prezes Zarządu odpowiedzialny jest za strategiczne decyzje oraz weryfikację działań biznesowych Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów.


Małgorzata Kuklińska

Przewodnicząca Rady Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów

Absolwentka chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Już w trakcie studiów zajęła się tematyką związaną ze światłowodami. Posiada 10-letnie doświadczenie w fotonice światłowodowej. Doradzała firmom w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, pozyskiwania środków z funduszy UE oraz zarządzania projektami.


Witold Czyż

Członek Rady Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Teesside w Middlesborough. Biegły rewident, członek honorowy Instytutu Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii. Posiada 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP - zdobyte w Ernst & Young, gdzie w latach 2005-2011 pełnił funkcję członka zarządu. Pełnił rolę członka zarządu w spółkach z branży lotniczej.