Członkostwo w sieciach współpracy

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest członkiem, założycielem i koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Klaster powstał w wyniku potrzeb zacieśnienia współpracy między przedsiębiorcami, naukowcami i inżynierami działającymi w obszarze fotoniki i światłowodów oraz wyraźnej chęci dołączenia do tej grupy kolejnych podmiotów. Atutami działalności prowadzonej w ramach Klastra są: wspólne projekty, realizacja wspólnych celów, dostęp do szerszej bazy kontaktów, łączenie sił w celu budowania trwałych relacji poza Klastrem oraz stworzenia silnego polskiego sektora fotonicznego. Aby podnieść skuteczność komercjalizacji polskich rozwiązań fotonicznych, Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jako koordynator prowadzi działalność naukową, badawczą, wdrożeniową, a także edukacyjną, szkoleniową oraz konsultacyjną.

Jesteśmy członkiem European Photonics Industry Consortium (EPIC). EPIC to europejskie konsorcjum przemysłu fotonicznego, które jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Paryżu we Francji. Promuje zrównoważony rozwój organizacji działających w dziedzinie fotoniki w Europie.

PCFS jest także członkiem Photonics21. Europejska Platforma Technologiczna Photonics21 zrzesza większość gałęzi przemysłu fotonicznego i interesariuszy w zakresie badań i rozwoju w całym gospodarczym łańcuchu w całej Europie. Koordynuje projekty badań i innowacji w dziedzinie fotoniki oraz wnosi wkład do europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych Horyzont 2020.