Fotonika

Fotonika, to dziedzina z pogranicza nauki i technologii, pozwalająca człowiekowi zarządzać światłem. Mówi się o niej, odkąd w połowie dwudziestego wieku wynaleziono laser, a potem światłowód. Rozwiązania fotoniczne coraz częściej wypierają te elektroniczne i znajdują coraz więcej zastosowań. Dzieje się tak, ponieważ fotonika podobnie do elektroniki jest technologią horyzontalną, rozwijającą tradycyjne sektory przemysłu. Dynamiczny wzrost światowego rynku fotonicznego w ostatnich latach, ale również niewykorzystane jeszcze ogromne możliwości sprawiają, że o fotonice mówi się jako o technologii XXI wieku. Co niezwykle istotne, technologie fotoniczne istnieją również w Polsce, która posiada znaczny potencjał wdrożeniowy - zwłaszcza w obszarze fotoniki światłowodowej. Kolebką polskich światłowodów jest Lublin, w którym prace badawcze nad technologiami światłowodowymi prowadzone są od końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Naukowcy z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie byli pionierami nie tylko w naszym kraju - stworzyli jeden z pierwszych zespołów badawczych zajmujących się światłowodami w Europie.