Moduł do wytwarzania i charakteryzacji specjalnych elementów światłowodowych

Umożliwia wykonywanie skalowania na światłowodach mikrostrukturalnych i specjalnych, łączenie włókien specjalną techniką spawania i klejenia, a także nanoszenie warstw na powierzchnie szklane o wysokiej odbiciowości. Moduł umożliwia charakteryzację elementów światłowodowych poprzez badania w szerokim zakresie spektralnym, jak również weryfikację właściwości polaryzacyjnych światła. Ponadto umożliwia wytwarzanie układów sterowania, m.in.: dla półprzewodnikowych źródeł światła oraz tworzenia oprogramowania dla mikrokontrolerów. Moduł wyposażony jest również w elementy i uchwyty dostosowane do pracy ze światłowodami, wykonane z wysoką dokładnością i precyzją. W skład opisanego modułu wchodzi, m.in.: spektrometr, mikroskop optyczny, polaryzatory, spawarka, obcinarka, napylarka.

Moduł elektroniczny stanowiący zestaw aparatury do precyzyjnych pomiarów elektronicznych i optycznych

Zbiór aparatury badawczej, spełniający najbardziej wygórowane oczekiwania naukowców i inżynierów, zajmujących się technologią światłowodową. Aparatura jest dobrana tak, aby zapewnić możliwość przeprowadzenia kluczowych i najbardziej wymagających pomiarów w dziedzinach takich jak: telekomunikacja światłowodowa, światłowodowe czujniki rozłożone, czy charakteryzacja spektralna pasywnych i aktywnych elementów optycznych.

Aparatura pozwala, między innymi na wygenerowanie i analizowanie sygnałów optycznych (poprzez modulatory) i elektrycznych dla pasma DC-30 GHz, stosując przy tym dowolne zadane przebiegi sygnału, w tym typu chirp, sinus lub impuls. Mnogość wyjść optycznych i elektrycznych umożliwia np. charakteryzację zniekształcenia impulsu optycznego po przejściu przez dowolny ośrodek dyspersyjny. Istnieje także możliwość generowania impulsów o bardzo dużym współczynniku ekstynkcji, co jest szczególnie istotne do analizy zjawisk rozpraszania w światłowodach. Zestaw aparaturowy jest ponadto wyposażony w analizator widma o rozdzielczości 0,04 pm, co umożliwia charakteryzację nawet wysoko koherentnych źródeł światła niezbędnych w transmisji koherentnej lub koherentnych czujnikach rozłożonych. Aparatura jest przystosowana zarówno do badania charakterystyki sygnałów transmitowanych w światłowodzie, jak i sygnałów rozproszonych. Możliwe to jest dzięki pasywnym elementom optycznym, takim jak cyrkulatory, wzmacniacze i sprzęgacze.


Moduł do badania morfologii i materiałów oraz składu preform do opracowania metodologii wytwarzania światłowodów

Podstawową funkcją jaką spełnia aparatura jest umożliwienie analizy składu chemicznego materiałów, analizy procesów termo – chemicznych, określenie przyczyn niejednorodności w preformach i warunków termicznej dekompozycji próbek. Aparatura stanowi w pełni funkcjonalny, samowystarczalny moduł do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych analiz preformy światłowodowej.


Moduł do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych

Moduł do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych umożliwia przeprowadzanie kompleksowych procesów wytwarzania, badania i przetwarzania specjalnych komponentów światłowodowych. Procesy te, to m.in. preparatyka półproduktów, mikroobróbka termiczno-mechaniczna, pomiary parametrów optycznych i geometrycznych oraz odpowiednie zabezpieczanie wykonanych elementów.
Moduł ten zawiera podzespół do preparatyki światłowodów specjalnych oraz komponentów składowych specjalnych elementów optycznych przeznaczony do pracy w laboratorium o podwyższonej czystości zapewniający:

  • cięcie i nacinanie elementów światłowodowych i szklanych
  • przeprowadzanie operacji manualnych na specjalnych elementach światłowodowych o podwyższonej czystości w atmosferze gazu obojętnego
  • precyzyjne wypełnianie kapilar specjalnymi włóknami światłowodowymi
  • zarabianie złącz światłowodowych
  • precyzyjne polerowanie czół specjalnych komponentów światłowodowych

Moduł zawiera także podzespół mikroobróbki termicznej światłowodów specjalnych oraz specjalnych komponentów światłowodowych umożliwiający:

  • przewężanie światłowodów i kapilar o szerokim zakresie średnic zewnętrznych i współczynników wypełnienia
  • zasklepianie kapilar wypełnionych włóknami światłowodowymi,
  • zabezpieczanie wykonywanych komponentów światłowodowych z jednoczesnym pomiarem siły naciągu z wykorzystaniem spoiw utwardzanych termicznie i UV
  • pomiar siły naciągu zabezpieczanych komponentów
  • możliwość mierzenia wykonanych komponentów światłowodowych za pomocą techniki pomiarów rozłożonych z wysoką rozdzielczością przestrzenną
Prezentowane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi