„Opracowanie systemu służącego do precyzyjnego monitorowania sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. pod kątem oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych występujących na tej sieci, opartego na technologii czujników światłowodowych”. Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.