centrumpcfs

17 lipca 2023

GEP

23 sierpnia 2022

Sukces polskich inżynierów. Bezinwazyjna modernizacja sieci telekomunikacyjnych na wyciągnięcie ręki

8 czerwca 2022

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” znów w PCFS!

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” znów w PCFS! Pokazy chemiczne, zwiedzanie laboratorium, rozmowa na temat światłowodów i drobne upominki dla młodych naukowców. Tak wyglądał udział naszego Centrum w tegorocznej […]
22 kwietnia 2022

Ruszył projekt ‘Przedsiębiorcza Młodzież’!

20 kwietnia 2022

Z fotoniką w świat. Rajd po szkołach!

4 kwietnia 2022

Wizyta w Instytucie Fizyki UMCS

23 marca 2022

„Opracowanie systemu służącego do precyzyjnego monitorowania sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. pod kątem oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych występujących na tej sieci, opartego na technologii czujników światłowodowych”. Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

23 marca 2022

„Opracowanie innowacyjnego systemu ostrzegania o pojeździe kolejowym w miejscu prowadzonych prac modernizacyjnych i utrzymaniowych na torach kolejowych, umożliwiającego monitorowanie ruchu pociągu na odcinku o dalekim zasięgu w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa” Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

22 grudnia 2021

Klaster Fotoniki i Światłowodów ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego!