centrumpcfs

22 kwietnia 2022

Ruszył projekt ‘Przedsiębiorcza Młodzież’!

20 kwietnia 2022

Z fotoniką w świat. Rajd po szkołach!

4 kwietnia 2022

Wizyta w Instytucie Fizyki UMCS

23 marca 2022

„Opracowanie systemu służącego do precyzyjnego monitorowania sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. pod kątem oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych występujących na tej sieci, opartego na technologii czujników światłowodowych”. Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

23 marca 2022

„Opracowanie innowacyjnego systemu ostrzegania o pojeździe kolejowym w miejscu prowadzonych prac modernizacyjnych i utrzymaniowych na torach kolejowych, umożliwiającego monitorowanie ruchu pociągu na odcinku o dalekim zasięgu w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa” Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

22 grudnia 2021

Klaster Fotoniki i Światłowodów ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego!

3 listopada 2021

Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021 dla PCFS!

20 października 2021

#GooglePhotonics. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Fotoniki

12 lipca 2021

Nauka bez granic. Enjoy science! Udział w XVII Lubelskim Festiwalu Nauki