„Opracowanie innowacyjnego systemu ostrzegania o pojeździe kolejowym w miejscu prowadzonych prac modernizacyjnych i utrzymaniowych na torach kolejowych, umożliwiającego monitorowanie ruchu pociągu na odcinku o dalekim zasięgu w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa” Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, Konkurs II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.