Katalog‘Polskie Światłowody. Gospodarka 4.0’

‘Nowy katalog Klastra Fotoniki i Światłowodów! Przełomowe innowacje drogą do rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Zobacz więcej

100 mln zł na fotonikę w Lubelskiem

Z radością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będą wspólnie wspierać badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w obszarze technologii fotonicznych.

Zobacz więcej

Witamy

Polskie Centrum Fotoniki
i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów to organizacja non-profit, której głównym celem jest działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, oraz rozpowszechnianie wyników tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów zrzeszającego przedsiębiorców, jednostki naukowo - badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu branżą światłowodową


Projekty UE

Projekt „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych” w ramach Działania 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
int_rozw

Projekt „Moduł do przetwarzania I charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
loga-eu

Projekt „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego” w ramach Programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
loga-nodus

Projekt „Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
loga-eu

Projekt „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
loga-eu