Działalność B+R

Klaster Fotoniki i Światłowodów Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów to swoiści architekci innowacyjności- grupa powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, instytucji oraz innego rodzaju organizacji, działających na tym samym lub pokrewnych rynkach. Klaster Fotoniki i Światłowodów został stworzony w celu podejmowania współpracy, która poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów pozwala uczestnikom budować trwałą przewagę konkurencyjną. Potrzeba środowiska badawczego i przemysłowego doprowadziła do zorganizowania współpracy w obszarze fotoniki, w tym w zakresie technologii światłowodowej.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów posiada potencjał organizacyjny potwierdzony doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu projektami:

  • Projekt Celowy POIG 5.1.Rozwój Klastra Fotoniki i Światłowodów Polskie Centrum Fotoniki i Swiatłowodów, całkowita wartość projektu: 302 314,50, charakter udziału: Lider Klastra Fotoniki i Światłowodów – Beneficjent dofinansowania,
  • Demonstrator +, Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej: Wykonanie instalacji demonstracyjnej dostępowej sieci światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem wielordzeniowym, całkowita wartość projektu: 6 060 400,00, charakter udziału: członek Konsorcjum naukowego z udziałem przedsiębiorcy,
  • Program Patent Plus: Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową światłowodu mikrostrukturalnego do generacji efektów nieliniowych i zastosowań czujnikowych, charakter udziału: Beneficjent dofinansowania,
  • Program Patent Plus: Objęcie ochroną patentową wynalazku do precyzyjnego pomiaru soczewek, charakter udziału: Beneficjent dofinansowania,
  • Strategmed Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej, charakter udziału: członek Konsorcjum naukowego z udziałem przedsiębiorcy.

Strategia rozwoju PCFS obejmuje również działania w zakresie innowacji tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych. Osoby związane z Centrum na bieżąco śledzą i analizują kierunki rozwoju technologii fotonicznych, a w szczególności możliwości ich zastosowania w przemyśle. Dzięki stałemu kontaktowi i współpracy z przemysłem oraz obecności na międzynarodowych konferencjach i wystawach, PCFS jest w stanie nie tylko zidentyfikować potrzeby rynku, ale co najistotniejsze posiada potencjał, aby zaproponować innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby potencjalnych odbiorców.