Klaster Fotoniki i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem Klastra Fotoniki i Światłowodów skupiającego (jedne z najlepszych w Polsce) jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój fotoniki i technologii światłowodowej w Polsce. Do Klastra Fotoniki i Światłowodów należą między innymi: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA oraz przedsiębiorstwa z branży optoelektronicznej i światłowodowej, w tym InPhoTech Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Handlowe Elmat Sp. z o. o., CoMIn Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STEL, P.R. ENERGOTECHNIK Sp. z o.o., Kancelaria Syndyka i Doradcy Prawnego Daniel Górski, Neon Shake (ad Vinci) Wojciech Kocik. Centrum skupia się na budowaniu współpracy i atmosfery zaufania wśród podmiotów Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz koordynacji działań zmierzających do wspólnego realizacji celów, którymi w szczególności są rozwój fotoniki i technologii światłowodowej w Polsce.