Aparatura i wyposażenie

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów dysponuje następującą aparaturą naukowo-badawczą i wyposażeniem:

 • zestaw termo-analityczno-spektroskopowy z termowagą z różnicową analizą termiczną sprzężoną z kwadrupolowym spektrometrem masowym (QMS), spektrometrem FT-IR oraz skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC): STA 449 F1 –QMS - FtiR (ATR) Netzsch
 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick Z2.5 TH zwicki-Line
 • skaningowy mikroskop elektronowy Phenom G2 Pro, Phenom-World
 • źródło supercontinuum wysokiej mocy NKT SuperK EXTREME – lasers: SuperK EXB System: EXW-4
 • pracownia badania elementów na włóknach światłowodowych i fotonicznych
 • skaningowy mikroskop elektronowy FEI Phenom, spawarka łukowa do włókien światłowodowych Fujikura FSM-70S, obcinarka do włókien światłowodowych Fujikura CT-30
 • stanowisko badania przepływów KROHNE na bazie interferometru światłowodowego Macha-Zehndera oraz komercyjnych czujników piezzoelektrycznych
 • w pełni światłowodowy i szerokopasmowy układ interferometru światła białego do pomiaru dyspersji chromatycznej światłowodów specjalnych, włączając mikrostrukturalne
 • w pełni światłowodowy i szerokopasmowy układ do pomiaru apertury numerycznej światłowodów specjalnych, włączając mikrostrukturalne
 • w pełni światłowodowy i szerokopasmowy układ do pomiaru dwójłomności fazowej i grupowej światłowodów specjalnych, włączając mikrostrukturalne
 • środowisko LabView do automatycznego sterowania pomiarami
 • aparatura do wytwarzania złącz spawanych na włóknach specjalnych, w tym mikrostrukturalnych oraz pomiar charakterystyk optycznych wytwarzanych spawów; wyposażenie - spawarka żarnikowa Vytran FFS-2000; spawarka łukowa Fujikura FSM-70S, obcinarka światłowodowa Fujikura CT-30, wielokanałowe mierniki mocy optycznej Thorlabs PM-300E z głowicami na zakres 400-1700nm
 • stoły optyczne Thorlabs z pasywną izolacją
 • optyczne analizatory widma Ando AQ6315 na zakres 350-1700 nm oraz Ando AQ6315 na zakres 350-1700 nm
 • spektrometr Advantest na zakres 200-1100nm
 • stoliki mikrometryczne X-Y-Z i inne elementy optomechaniczne i optoelektroniczne oraz optyczne
 • zestaw laserów półprzewodnikowych z zakresu długości fali od 405 nm do 1600 nm
 • szerokopasmowe źródła światła typu supercontinnum własnej produkcji
 • układ do badania własności światłowodów oraz elementów światłowodowych w szerokim zakresie temperatur do 1000°C
 • aparatura do chemicznej obróbki włókien światłowodowych, w tym do trawienia oraz pokrywania włókien różnymi metalami (miedź, chrom, nikiel i inne)
 • stanowisko elektronika (stacja lutownicza, oscyloskop, programator DSP itp.)
 • CW He-Cd laser (Kimmon)
 • UV Nanosecond Eximer laser COMPexPro™ 150T KrF (Coherence)
 • ArKr laser FreD (Coherence)
 • Femtosecond laser (Coherence)