Dołącz do Klastra Fotoniki i Światłowodów


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, które pragną aktywnie włączyć się w działania na rzecz rozwoju branży fotonicznej

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie Szczegółowej Ankiety i Deklaracji Przystąpieniu do Klastra Fotoniki i Światłowodów oraz dostarczenie ich osobiście lub listownie na adres Centrum.

Załączniki: