Zespół

Centrum współpracuje z wieloma naukowcami i specjalistami w zakresie fotoniki i technologii światłowodowej. W działalność Centrum zaangażowany jest zespół składający się z osób posiadających doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej, prowadzeniu prac badawczych oraz przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. W skład zespołu, który tworzy Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów wchodzą:

  • mgr Małgorzata Kuklińska- Prezes Zarządu
  • dr inż. Michał Murawski-Członek Rady Centrum
  • mgr inż Michał Szymański- Członek Rady Centrum

W zakładkach przedstawiono dorobek oraz kwalifikacje niektórych osób zaangażowanych w działalność Centrum wraz z listą publikacji z ostatnich 3 lat.