Mgr Małgorzata Kuklińska

Prezes Zarządu – Mgr Małgorzata Kuklińska posiada specjalistyczne doświadczenie w zakresie wytwarzania, analizy i modyfikacji właściwości materiałów użytecznych w technologii światłowodów.

Dorobek naukowy z ostatnich lat obejmuje m.in.udział w Projektach badawczych:

  • Projekt kluczowy POIG.01.03.01-014-16/08-00 (2007- 2013), Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowanie, całkowita wartość projektu: 25 150 000 zł
  • INNOTECH 183691 Opracowanie efektywnego stałego łączenia POF ze standardowymi światłowodami, źródło finansowania: polskie środki krajowe, całkowita wartość projektu: 4 010 685,00
  • PBS 181228 Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, źródło finansowania: polskie środki krajowe oraz środki własne przedsiębiorcy, całkowita wartość projektu: 4 926 750,00
  • Competitive stationary low concentrating solar module of novel design SOLGAIN, 7 Program Ramowy UE, Project number 315663
  • Demonstrator +, Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej: Wykonanie instalacji demonstracyjnej dostępowej sieci światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem wielordzeniowym, całkowita wartość projektu: 6 060 400,00
  • Projekt i wykonanie prototypu pasywnego konwertera optycznego do połączeń między telekomunikacyjnymi światłowodami plastikowymi i szklanymi, POIG.01.04.00-18-008/10
  • Projekt celowy POIG 01.04.00- 18-058/12 „Wykonanie prototypu detektora bazującego na heterozłączu krzemowo- organicznym, pracującego w zakresie niskiej podczerwieni”, całkowita wartość projektu: 10 388 097,00 zł