loga-eu-pcfs

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Projekt: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego”

Beneficjent: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów oraz InPhoTech Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 3 499 600, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 3 088 042, 00 PLN

Cel projektu: Rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie.

W ramach projektu ‘NODUS’ powstanie unikalny światłowód dedykowany do zastosowań w czujnikach rozłożonych pracujących w obecności promieniowania. W wyniku zastosowania odpowiedniego materiału oraz opracowanej specjalnie mikrostruktury, zostaną polepszone takie parametry jak czułość, dokładność oraz wytrzymałość czujników.

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/