Dr inż. Michał Murawski

Jest jednym z najlepszych w kraju ekspertów w spawaniu bardzo różnych światłowodów specjalnych, włączając światłowody fotoniczne. Dr Murawski jest wyjątkowym specjalistą szczególnie w obsłudze nowoczesnych żarnikowych spawarek światłowodowych firmy Vytran (FSS-2000 oraz GPX-3400), obsługi mikroskopu elektronowego PHENOM firmy FEI – ponad 400 godzin (identyfikacja włókien światłowodowych, identyfikacja warstw PDLC, warstw półprzewodnikowych etc.). Wiele z jego osiągnięć w zakresie spawania światłowodów fotonicznych to światowe rekordy w porównaniu z parametrami publikowanymi w literaturze naukowej. Jest współautorem publikacji konferencyjnych i recenzowanych oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych prowadzonych zarówno przez jednostki naukowe jak i przedsiębiorców.

Dorobek i publikacje z ostatnich lat obejmują m.in.:

  • Zbyszek Holdynski, Marek Napierala, Michal Szymanski, Michal Murawski, Pawel Mergo, Pawel Marc, Leszek R. Jaroszewicz, and Tomasz Nasilowski, "Experimental study of dispersion characteristics for a series of microstructured fibers for customized supercontinuum generation," (2013) Optics Express.
  • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., Fibre bragg gratings written in highly birefringent microstructured fiber as very sensitive strain sensors, (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 84260D,
  • Marć, P., Piliszek, P., Murawski, M., Szymanski, M., Nasilowski, T., Jaroszewicz, L.R., Optical temperature switch based on microstructured fibre filled with different chemical mixtures, (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 842605,
  • Hołdyński, Z., Szymanski, M., Murawski, M., Mergo, P., Merta, I., Gawronska, M., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., Investigation of dispersion characteristics of highly nonlinear microstructured fibre series for customized supercontinuum generation, (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 84260O,
Realizowane projekty:
  • FS 32/475 (POIG.01.03.01-14-016/08) "Nowe materiały fotniczne i ich zaawansowane zastosowania";
  • PBR 15-166 (NCBiR NR02-0006-06/2009) "Badania rozwojowe zaawansowanych pasywnych i aktywnych elementów fotonicznych typu in-line dla zastosowania w społeczeństwie informatycznym";
  • PBS 23-829 „Fazowe i polaryzacyjne układy fotoniczne na bazie włókien optycznych”;
  • ICT COST Action TD1001 „Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)”;
  • PBR 15-545 (NCBiR NR02-0074-10/2010) „Integracja i sprzęganie światłowodów telekomunikacyjnych ze światłowodami specjalnymi i mikrostrukturalnymi";
  • POIG.01.04.00-06-017/11-00 „Badania i opracowanie dzielnika mocy optycznej wykorzystującego technologię światłowodów mikrostrukturalnych”

Liczba publikacji wg bazy Scopus – 8, liczba cytowań – 12, h= 2