InPhoTech Sp. z o.o.

Post Image

InPhoTech jest firmą typu spinoff założoną w 2010 roku i wywodzącą się z dwóch wiodących na świecie w dziedzinie światłowodowej ośrodków akademickich: Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Spółka świadczy wiele różnorodnych usług w dziedzinie badawczo-rozwojowej z zakresu fotoniki i optoelektronik, jak również koncepcji rozwoju firmy. InPhoTech zajmuje się również wytwarzaniem i sprzedażą innowacyjnych urządzeń i komponentów fotonicznych, zapewniając najwyższą jakość w dziedzinie światłowodów, opartą o prawie 30 lat doświadczeń współpracujących ze spółką naukowców. Jednocześnie spółka prowadzi wiele kluczowych dla rynku projektów realizując tym samym swój podstawowy cel, czyli transfer technologii do przemysłu.

W ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów InPhoTech będzie pełnić rolę przedsiębiorcy odpowiedzialnego za prowadzenie badań naukowych oraz transfer technologii między uczelniami a przedsiębiorstwami. InPhoTech to jedno z ważniejszych ogniw w klastrze, gdyż bez unikalnej wiedzy na temat praw, którymi rządzą się podmioty realizujące zasadniczo różne cele funkcjonowania Klastra Fotoniki i Światłowodów nie mogłoby działać efektywnie.

Kolejną ważną rolą będzie wsparcie przedsiębiorstw posiadających własny pomysł na prowadzoną działalność poprzez dzielenie się wiedzą na temat wszelkich formalności oraz sposobów najefektywniejszego zarządzania nowo powstałą organizacją.