Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 004/03/2020 dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1236477

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Data publikacji: 03.03.2020

 

Informacja o przedłużeniu terminu zapytania ofertowego nr 004/03/2020

Zapytanie ofertowe nr 004/03/2020 – przedłużenie

Data publikacji: 01.04.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 004/03/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 10.04.2020

 

Informacja o ponowieniu zapytania

Data publikacji: 13.04.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 005/05/2020 dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247477

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Data publikacji: 28.05.2020

 

Informacja o przedłużeniu terminu zapytania ofertowego nr 005/05/2020

Zapytanie ofertowe nr 005/05/2020

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247477

Data publikacji: 30.06.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 005/05/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 14.07.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 006/06 /2020 dostawa materiałów optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247496

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Data publikacji: 25.06.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 006/06/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 29.07.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 007/08/2020 dostawa materiałów optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1257329

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Wykaz dostaw

Data publikacji: 05.08.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 007/08/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 14.08.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 008/08/2020 dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów do technologii wytwarzania światłowodów

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1965

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 27.08.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 008/08/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 10.09.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 009/08/2020 dostawa materiałów optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1893

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 27.08.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 009/08/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 07.09.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 11/11/2020 na zakup materiałów mechanicznych i elektronicznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16099

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 09.11.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 11/11/2020

Protokół z wyboru ofert

Data publikacji: 18.11.2020