„Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych”

1) ZATRUDNIENIA

Zapytania ofertowe na zatrudnienie w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” planowane do realizacji w ramach poddziałania „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK w ramach Działania 4.1 – Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia nr 2017/12/11/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. Niniejsza umowa wejdzie w życie pod warunkiem przyznania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację Projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK w ramach Działania 4.1 – Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data publikacji: 11.12.2017 r.

 

Wynik

Data publikacji: 22.12.2017 r.

 

Przedmiotem zamówienia nr 2017/12/12/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. Niniejsza umowa wejdzie w życie pod warunkiem przyznania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację Projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK w ramach Działania 4.1 – Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data publikacji: 12.12.2017 r.

 

Wynik

Data publikacji: 22.12.2017 r.