Aktualności

II Konkurs STRATEGMED. Nasz projekt rekomendowany do dofinansowania

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej” realizowany przez konsorcjum składające się z: firmy SDS Optic Sp. z o. o. (lider), Fundacji Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajmuje wysokie siódme miejsce i jest jednym z 12 rekomendowanych do dofinansowania projektów, w ramach drugiego konkursu STRATEGMED.

Głównym celem ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED jest postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej. Program STRATEGMED ma się przyczynić do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach, jak biotechnologia czy inżynieria biomedyczna. Celem realizacji projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Budżet programu przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 220 milionów złotych. Ocenie merytorycznej poddanych zostało 97 projektów. Z grona 66 ocenionych pozytywnie, 12 otrzymało rekomendację do dofinansowania. Wysokie, siódme miejsce z oceną merytoryczną 25.5 punktu i rekomendacją do dofinansowania zajmuje nasz projekt. Jego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych. Projekt łączy w sobie dwie dziedziny nauki, czyli telekomunikację, w tym technologie światłowodowe oraz biotechnologię przemysłową w zakresie badań nad komórkami i procesami, które w nich zachodzą.

Szczegółowe informacje o drugim konkursie w ramach programu STRATEGMED dostępne są pod adresem:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-ii-konkurs/