Aktualności

Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła

20 grudnia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Międzynarodowy Rok Światła zaproponowany przez ONZ ma na celu promowanie nauk związanych ze światłem oraz ich zastosowań w życiu codziennym, jak również podniesienie globalnej świadomości na temat wyzwań, przed którymi stoją gospodarka energetyczna, edukacja czy medycyna, dla których rozwiązaniem są między innymi technologie fotoniczne i światłowodowe.

Najważniejsze naukowe rocznice obchodzone podczas 2015 roku to:

  • Prace Ibn Al-Haythama w dziedzinie optyki (1015 r.)
  • Koncepcja światła, jako fali (Fresnel, 1815)
  • Elektromagnetyczna teoria propogacji światła (Maxwell, 1865 r.)
  • Teoria Einsteina na temat efektu fotoelektrycznego (1905 r.) i związanie światła z kosmologią poprzez ogólną teorię względności (1915)
  • Osiągniecia Charlsa Kao na temat transmisji światła w światłowodach telekomunikacyjnych (1965 r.)

Międzynarodowy Rok Światła będzie administrowany przez międzynarodowy komitet, we współpracy z UNESCO. Głównymi naukowymi sponsorami wydarzenia będą Europejskie Towarzystwo Fizyczne (EPS), SPIE (międzynarodowa organizacja zajmująca się optyką i fotoniką), Towarzystwo Optyczne (OSA), Towarzystwo Fotoniczne IEEE (IPS), Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (AAS), międzynarodowa sieć lightsources.org.

Więcej informacji:
http://spie.org/x105138.xml