Aktualności

Raport dotyczący Rynku B+R w Polsce

Zespół Doradztwa Europejskiego (EAST), dział firmy Cardio Taxand, przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych opracował II edycję raportu "Rynek B+R w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw".

Publikacja przedstawia stan sektora B+R i przegląd aktualnie dostępnych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce (w zakresie funduszy unijnych, programów krajowych i innych źródeł finansowania).

W raporcie jako przykłady dobrych praktyk przywołano m.in. historię rozwoju firm InPhoTech oraz Elmat, jako spółki, których rozwój umożliwiły dofinansowania unijne.

W Raporcie cytowana jest również wypowiedź doktora Tomasza Nasiłowskiego, współwłaściciela i twórcy InPhoTech:
„InPhoTech jest firmą typu spin-off. Charakter działalności naszej firmy jest unikalny w skali kraju. Jej główne filary stanowią: opracowywanie i wytwarzanie własności intelektualnej w zakresie fotoniki – określanej, jako technologia XXI wieku oraz transfer technologii do przemysłu, jako pomost niezbędny do współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki (firmami prywatnymi, a instytutami badawczymi i uczelniami). Pomysł utworzenia firmy wyłonił się z ogromnego zapotrzebowania w kraju na badania stosowane (przemysłowe, rozwojowe, wdrożeniowe itd.) na wysokim poziomie w zakresie fotoniki, które umożliwiłyby owocną współpracę pomiędzy świetnymi akademickimi zespołami badawczymi a przemysłem coraz mocniej otwierającym się na rozwiązania z dziedziny fotoniki. Obecnie nasza firma realizuje wiele projektów badawczych i rozwojowych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami, których celem jest właśnie transfer technologii.

Pełen raport dostępny jest tutaj:
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19228