Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych”

Zapytanie ofertowe nr 2018/09/17/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod tytułem „Urządzenie do selektywnego zwiększania strat modów wyższych rzędów”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 17.09.2018

POSTĘPOWANIE ANULOWANE

Zapytanie ofertowe nr 2018/09/21/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod tytułem „Urządzenie do selektywnego zwiększania strat modów wyższych rzędów”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 21.09.2018

Wynik

Data publikacji: 4.10.2018

Zapytanie ofertowe nr 10/09/2020 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 21.09.2020

Wynik

Data publikacji: 9.10.2020