Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usług niezbędnych do realizacji projektu

Szacowanie

Data publikacji: 17.06.2020