loga-eu-pcfs

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych”

Beneficjent: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Kwota całkowita: 4 917 417, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 2 798 530, 00 PLN

Celem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury, pozwalającej na termiczno-mechaniczną obróbkę światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.

Dzięki temu Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów będzie mogło wzbogacić swoją ofertę o usługi z zakresu spawania i przewężania włókien specjalnych i mikrostrukturalnych, a także wykonywania elementów światłowodowych różnego typu, np. fan in/out, interferometrów, combinerów czy adapterów modowych. W efekcie zwiększony zostanie potencjał badawczy Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów oraz firm i instytucji korzystających z wymienionych usług, co pozwoli na opracowanie innowacyjnych rozwiązań światłowodowych dla zastosowań telekomunikacyjnych, czujnikowych oraz specjalistycznych źródeł światła. Rozwiązania tego typu poszukiwane są w wielu dziedzinach przemysłu, medycynie, telekomunikacji, a także w pracach naukowych i badawczych.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl
Zapytania ofertowe do projektu