Postępowania ofertowe


Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia. W ramach usługi zostanie zrealizowana gruntowna analiza rynku stosowanych technologii. Przedmiotowa usługa realizowana będzie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
data publikacji 25.10.2016 r.

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych. Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
data publikacji 25.10.2016 r.

Przedmiotem zamówienia są usługi określenia parametrów funkcjonalnych układu do zautomatyzowanego pomiaru parametrów soczewek, które będą wykonywane wprzypadku gdy Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów będzie realizowało projekt pt. „Innowacyjny układ do zautomatyzowanego pomiaru parametrów soczewek.

Przedmiotem zamówienia są usługi przetestowania układu do zautomatyzowanego pomiaru parametrów soczewek w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, które będą wykonywane w przypadku gdy Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów będzie realizowało projekt pt. „Innowacyjny układ do zautomatyzowanego pomiaru parametrów soczewek.

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji pomiarów parametrów systemowych komponentów fotonicznych do zwiększania przepustowości światłowodowych wielomodowych systemów telekomunikacyjnych, która będzie wykonywana w przypadku, gdy Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów będzie realizowało projekt pt. „Innowacyjne komponenty fotoniczne do zwiększania przepustowości światłowodowych wielomodowych systemów telekomunikacyjnych nowej generacji.