Aktualności

IV edycja konkursu „Patent Plus”.
Zdobądź dofinansowanie na ochronę patentową swoich wynalazków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie „Patent Plus”. Polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie finansowe w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Ochrona prawna wyników badań naukowych i rozwojowych jest w dzisiejszych czasach priorytetem i często decyduje o uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. Program ma na celu wsparcie polskich naukowców i przedsiębiorców w zakresie ich innowacji za granicą.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN zgłaszające projekty z różnych dziedzin nauki i przemysłu. Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych, a maksymalne dofinansowanie jednego projektu – 800 tysięcy złotych. W dotychczasowych trzech edycjach konkursu wsparcie w wysokości blisko 11 milionów złotych otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorstw.

Wnioski można składać od 6 października do 5 listopada 2014 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,2935,iv-konkurs-w-ramach-programu-patent-plus.html