Wojskowa Akademia Techniczna

Post Image

Wojskowa Akademia Techniczna, a w szczególności Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki (ZTZF) Wydziału Nowych Technologii i Chemii (WNTiCh) posiada wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu specjalnych elementów światłowodowych. Działalność badawcza w ramach projektu będzie realizowana głównie w Zakładzie Technicznych Zastosowań Fizyki, posiadającym w pełni zmodernizowane pracownie technologiczno-badawcze, obejmujące: pracownię technologii światłowodowej, gdzie możliwe jest wytwarzanie i badania elementów na włóknach światłowodowych i fotonicznych, pracownię systemów interferometrycznych, pokazową pracownię układów czujnikowych, pracownię pomiarów struktur fotonicznych oraz pracownię obrazowych badań optycznych i detekcji fazowej, pracownię elektronicznej obróbki sygnałów i pracownię kalibracji i skalowania czujników.Potencjał organizacyjny Zakładu potwierdza posiadane doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzaniu licznymi projektami badawczymi, pracami rozwojowymi, wdrożeniami innowacyjnych technologii.

Poza dostarczeniem wyników badań naukowych dla członków Klastra Fotoniki i Światłowodów, WAT pełni również rolę wsparcia eksperckiego dla przedsiębiorstw związaną m.in. z udziałem w licznych projektach badawczych, dostępem do najnowszych publikacji naukowych czy udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych.