ML SYSTEM S.A.

Post Image

Firma ML System powstała w 2007 roku. Początki działalności Spółki to rynek usług budowlanych,w tym wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacji nagłaśniających, sieci strukturalnych. Ponieważ jednym ze strategicznych celów firmy było uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w kadry oraz systematyczne budowanie know-how opartego o nowe technologie w dziedzinie budownictwa,a także wysoką jakość świadczonych usług Spółka szybko zyskała renomę i zasadniczo zmieniła profil swojej działalności. Zmiany, które nastąpiły w rozwoju ML System – przekwalifikowanie z firmy instalacyjnej, wykonującej proste usługi projektowania i wykonawstwa w zakresie sieci elektrycznych i pokrewnych,w firmę wykonującą bardzo zaawansowane kompleksowe systemy zabezpieczeń obiektów oraz systemy pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - możliwe było dzięki:

  • analizie trendów w branży budowlanej,
  • sukcesywnie budowanej współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi,
  • zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej,
  • wdrażaniu do oferty innowacyjnych rozwiązań opartych o najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie informatyki, mechaniki, mechatroniki oraz elektroniki,
  • udziałowi w światowych konferencjach, szkoleniach i międzynarodowych targach.
Obecnie ML System zajmuje się głównie wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie.W ofercie firmy znajdują się instalacje w zakresie systemów zabezpieczeń,a także instalacje nagłaśniające, instalacje sieci strukturalnych, instalacje sterowania oświetleniem, systemy zapobiegania powstawania pożaru oraz BMS. Od czterech lat ML System jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia.

W chwili obecnej ofertę ML System tworzą przezierne panele fotowoltaiczne (poli, nano, monokrystaliczne oraz amorficzne) nadające się do montażu na elewacji budynku,w otworach okiennych oraz na dachach. Początki tej specjalizacji w historii firmy wiążą się z rozeznaniem polskiego rynku, na którym jeszcze kilka lat temu nie było ani producentów, ani firm instalacyjnych oferujących usługi w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych, jak również analizą światowych trendów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Częściowe zasilanie systemów bezpieczeństwa oraz klimatyzacji i wentylacji w energię elektryczną pozyskiwaną z montowanych ogniw fotowoltaicznych powoduje, iż obiekty wyposażane przez ML System są tańsze w eksploatacji i równocześnie przyjazne dla środowiska.