Mgr inż. Michał Szymański

Mgr inż. Michał Szymański- Członek Rady Fundacji jest doktorantem w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, posiadającym doświadczenie w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczej i laboratoryjnej (Optyczne analizatory widma, Skaningowy mikroskop elektronowe, Łukowe spawarki światłowodowe). Jako jeden z wykonawców projektu „Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania”, realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną (dofinansowanego w ramach POIG) odpowiada m.in. za pomiary laboratoryjne światłowodowych elementów optycznych, charakteryzację włókien światłowodowych, analizę numeryczną (w tym projektowanie) włókien światłowodowych i urządzeń na nich opartych, oprogramowywanie urządzeń i stanowisk laboratoryjnych. Posiada doskonałą znajomość oprogramowania inżynierskiego, w tym NI LabVIEW, Agilent VEE, Wolfram Mathematica, OriginlabOrigin, AutodeskAutocad, Lumerical MODE Solutions, Lumerical FDTD Solutions, ComsolMultiphysics. Posiada również doświadczenie w technologii produkcji półprzewodnikowych detektorów podczerwieni, wykonywaniu pomiarów mających na celu charakteryzację detektorów oraz oprogramowywaniu stanowisk i urządzeń laboratoryjnych w środowisku NI LabVIEW (doświadczenie zdobyte w firmie VIGO System S.A.).

Dorobek naukowy Michała Szymańskiego z ostatnich dwóch lat obejmuje m.in.

Publikacje naukowe:

 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Szostkiewicz, L., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Fiber Bragg grating inscription in few-mode highly birefringent microstructured fiber", (2013) Optics Letters, 38 (13), pp. 2224-2226
 • Holdynski, Z., Napierala, M., Szymanski, M., Murawski, M., Mergo, P., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Experimental study of dispersion characteristics for a series of microstructured fibers for customized supercontinuum generation", (2013) Optics Express, 21 (6), pp. 7107-7117<>

Publikacje konferencyjne:

 • Murawski, M., Tenderenda, T., Napierala, M., Szostkiewicz, L., Lukowski, A., Holdynski, Z., Szymanski, M., Słowikowski, M., Ostrowski, L., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Influence of the mode field diameter on the strain sensitivity of different fibers", (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8982, art. no. 89821B
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Szostkiewicz, L., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Longitudinal strain sensing with photonic crystal fibers and fiber Bragg gratings", (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8982, art. no. 898219
 • Holdynski, Z., Napierala, M., Laudyn, U.A., Karpierz, M.A., Szymanski, M., Murawski, M., Mergo, P., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Analysis of supercontinuum generated with endlessly single mode new type of microstructured fibre series with near-visible zero dispersion wavelength", (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8961, art. no. 896138
 • Holdynski, Z., Napierala, M., Szymanski, M., Murawski, M., Mergo, P., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Influence of zero dispersion wavelength on supercontinuum generation in near infrared, visible, and UV range for a series of microstructured fibres", (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8961, art. no. 896137
 • Murawski, M., Stȩpniewski, G., Tenderenda, T., Napierala, M., Holdynski, Z., Szostkiewicz, L., Słowikowski, M., Szymanski, M., Ostrowski, L., Jaroszewicz, L.R., Buczyński, R., Nasilowski, T., "Low loss coupling and splicing of standard single mode fibers with all-solid soft-glass microstructured fibers for supercontinuum generation", (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8982, art. no. 898228
 • Murawski, M., Holdynski, Z., Szymanski, M., Tenderenda, T., Ostrowski, L., Lukowski, A., Pawlik, K., Napierala, M., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Influence of the mode field diameter on the strain and temperature sensitivity of different fibres", (2013) Optics InfoBase Conference Papers
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Bragg wavelength sensitivity of higher order modes to temperature and strain in highly birefringent microstructured fibers", (2013) Optics InfoBase Conference Papers
 • Ostrowski, L., Murawski, M., Szymanski, M., Holdynski, Z., Tenderenda, T., Pura, P., Mergo, P., Marć, P., Nasilowski, T., Jaroszewicz, L.R., "Numerical aperture analysis of specialty microstructured fibres in a broad wavelength range", (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8794, art. no. 879440
 • Napierala, M., Szostkiewicz, L., Szymanski, M., Mergo, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Concept of all-fiber bend sensor based on photonic crystal fibers with asymmetric air-hole structure", (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8794, art. no. 87941V
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Analysis of temperature and strain sensitivity of fiber Bragg gratings written in dual-mode highly birefringent microstructured fibers", (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8794, art. no. 879427
 • Murawski, M., Holdynski, Z., Szymanski, M., Tenderenda, T., Ostrowski, L., Lukowski, A., Krisch, H., Napierala, M., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Influence of the mode geometry on the strain and temperature sensitivity of different fibers", (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8794, art. no. 87940T
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Bragg wavelength sensitivity of higher order modes to temperature and strain in highly birefringent microstructured fibers", (2013) 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013, art. no. 6801194
 • Murawski, M., Holdynski, Z., Szymanski, M., Tenderenda, T., Ostrowski, L., Lukowski, A., Pawlik, K., Napierala, M., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Influence of the mode field diameter on the strain and temperature sensitivity of different fibres", (2013) 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013, art. no. 6801246
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Fiber Bragg Gratings in few-mode highly birefringent microstructured optical fibers for sensing applications", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8421, art. no. 84217X
 • Marc, P., Piliszek, P., Murawski, M., Szymanski, M., Nasilowski, T., Pawlik, K., Jaroszewicz, L.R., "Temperature threshold sensor based on optical switch with filled photonic crystal fiber", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8421, art. no. 84216S
 • Murawski, M., Szymanski, M., Holdynski, Z., Tenderenda, T., Ostrowski, L., Pawlik, K., Lukowski, A., Krisch, H., Mar, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Strain and temperature sensitivity measurement using simple microstructured fiber Mach-Zhender interferometer", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8421, art. no. 84217E
 • Marc, P., Piliszek, P., Murawski, M., Szymanski, M., Nasilowski, T., Jaroszewicz, L.R., "Optical temperature switch based on microstructured fibre filled with different chemical mixtures", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 842605
 • Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H., Mergo, P., Poturaj, K., Makara, M., Skorupski, K., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Fibre bragg gratings written in highly birefringent microstructured fiber as very sensitive strain sensors", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 84260D
 • Holdynski, Z., Szymanski, M., Murawski, M., Mergo, P., Merta, I., Gawronska, M., Marc, P., Jaroszewicz, L.R., Nasilowski, T., "Investigation of dispersion characteristics of highly nonlinear microstructured fibre series for customized supercontinuum generation", (2012) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8426, art. no. 84260O

Projekty:

 • FS 32/475 (POIG.01.03.01-14-016/08) "Nowe materiały fotniczne i ich zaawansowane zastosowania"
 • PBR 15-166 (NCBiR NR02-0006-06/2009) "Badania rozwojowe zaawansowanych pasywnych i aktywnych elementów fotonicznych typu in-line dla zastosowania w społeczeństwie informatycznym"
 • PBS 23-829 „Fazowe i polaryzacyjne układy fotoniczne na bazie włókien optycznych”
 • ICT COST Action TD1001 „Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)”
 • PBR 15-545 (NCBiR NR02-0074-10/2010) „Integracja i sprzęganie światłowodów telekomunikacyjnych ze światłowodami specjalnymi i mikrostrukturalnymi"
 • POIG.01.04.00-06-017/11-00 „Badania i opracowanie dzielnika mocy optycznej wykorzystującego technologię światłowodów mikrostrukturalnych”

Zgłoszenia patentowe:

 • Katarzyna Pawlik, Leszek Roman Jaroszewicz, Tomasz Nasilowski, Michal Dlubek, Rafal Kalisz, Jan Kalisz, Michal Murawski, Michal Szymanski, Lukasz Ostrowski, "Method for fusion splicing of optical fibres", EP2703857 - data publikacji 05.03.2014

Liczba publikacji wg bazy Scopus – 26, liczba cytowań – 39 , H= 3