Aktualności

„Lider Fotoniki”
Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską z zakresu fotoniki

dzis_jutro

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Lider Fotoniki” imienia dr Jana Wójcika, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac naukowych z zakresu fotoniki i nagrodzenie ich twórców.
Studiujesz lub studiowałeś wieczorowo czy na studiach zaocznych, w najdalszym zakątku Polski? To nie problem!

W naszym konkursie może wziąć udział każdy, kto w okresie od 1 listopada 2013 roku do 30 września 2014 roku obronił pracę inżynierską, magisterską lub doktorską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Fotonika jest technologią XXI wieku, bo jej osiągnięcia umożliwiają szybki postęp w wielu gałęziach przemysłu. Można się z nią spotkać na różnych kierunkach studiów ścisłych i technicznych licznych polskich uczelni, zarówno państwowych jak i prywatnych.

Szukamy zdolnych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły i chcieliby z fotoniką związać swoją przyszłość. Wyróżnimy te prace, których rozwiązania mają szanse zaistnieć w praktyce i takie osoby, które w formie pokazu, czy demonstracji potrafią to udowodnić. W naszym konkursie liczy się nie tylko poprawność merytoryczna, ale również pomysł i zastosowanie go w praktyce oraz forma prezentacji.

Autorzy najciekawszych prac wezmą udział w etapie Prezentacji, podczas którego przed Kapitułą Konkursu złożoną z naukowców i przedsiębiorców, będą musieli przedstawić swój pomysł i udowodnić zawarte w pracy tezy. Laureaci zostaną wybrani i nagrodzeni podczas uroczystego Rozstrzygnięcia Konkursu, w obecności zaproszonych gości z branży fotonicznej.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/m-c) w prężnie działającej w branży światłowodowej firmie InPhoTech Sp. z o.o. w Warszawie. Autorzy najlepszych prac w każdej z kategorii (inżynierska, magisterska, doktorska) otrzymają wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dodatkowe, również w postaci praktyk czy staży w firmach związanych z branżą fotoniczną.

Aby zgłosić swoją pracę do konkursu „Lider Fotoniki” należy do dnia 28 lutego 2015 roku wysłać drogą elektroniczną w formacie pdf:

  • jeden egzemplarz pracy
  • opinię promotora
  • życiorys autora, zawierający dorobek naukowy, dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji), informacje o obronie pracy (nazwisko promotora, nazwisko recenzenta/recenzentów, datę obrony, miejsce obrony i uzyskaną ocenę)
  • streszczenie pracy (do 5 stron A4)
  • krótkie uzasadnienie wyboru tematyki i wskazanie jej innowacyjności oraz możliwych zastosowań.

Prace i załączniki należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2015 roku na adres: [email protected]
Ewentualne pytania prosimy kierować na ten sam adres mailowy.

Masz świetny pomysł? Interesujesz się fotoniką?
Już teraz zgłoś swój udział w naszym konkursie,
oczaruj Kapitułę,
zostań „Liderem Fotoniki”
i zacznij spełniać swoje marzenia!
Ten konkurs może być początkiem Twojej drogi do sukcesu w branży fotonicznej!

Organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Partnerami konkursu są firmy: InPhoTech, Fibrain, ELMAT oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronat medialny nad konkursem sprawują Magazyn VIP, Radio Kampus, dlastudenta.pl, Fakty Gospodarcze oraz Rynek Inwestycji.

Regulamin Konkursu „Lider Fotoniki”


#