Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Post Image

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina to organizacja badawcza pełniąca w Powiązaniu niezwykle istotną funkcję, jaką jest realizacja projektów badawczych będących odpowiedzią na potrzeby członków Klastra Fotoniki i Światłowodów w zakresie innowacyjnych rozwiązań z dziedzinie fotoniki i światłowodów. UMCS, a w szczególności Pracownia Technologii Światłowodów (PTŚ) Wydziału Chemii posiada ponad 30 letnie doświadczenie w wytwarzaniu włókien telekomunikacyjnych, specjalnych oraz fotonicznych.

Uczelnia posiada świetnie wykwalifikowaną oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie technologiczno-badawcze. Wydział Chemii, na którym prowadzone będą prace badawcze na rzecz członków Klastra Fotoniki i Światłowodów posiada kategorię A zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki.

Poza dostarczeniem wyników badań naukowych dla członków Klastra Fotoniki i Światłowodów UMCS pełni również rolę wsparcia eksperckiego dla przedsiębiorstw związaną m.in. z udziałem w licznych projektach badawczych, dostępem do najnowszych publikacji naukowych czy udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych.