Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STEL

Post Image

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STEL istnieje od 15 czerwca 1989 roku.

STEL zajmuje się sprzedażą, jak również kompleksową obsługą inwestycji w zakresie dostaw materiałów elektrycznych. Jednocześnie przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa robót elektrycznych, automatyzacji procesów technologicznych i prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych nn.

Przedsiębiorstwo to posiada kadrę prezentującą wysoki poziom wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz mającą duże doświadczenie zawodowe i wieloletni staż pracy. Ponadto dysponuje dobrym zapleczem technicznym umożliwiającym wykonywanie zadań o różnym stopniu trudności. W ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów firma STEL będzie pełnić rolę zaplecza produkcyjno-handlowego, pomoże budować kanały dystrybucji, a dzięki kontaktom z odbiorcami nowych technologii STEL wniesie do Klastra Fotoniki i Światłowodów informacje na temat potrzeb klientów będących odbiorcami nowoczesnych technologii, a także wiedzę na temat oferty firm konkurencyjnych oraz trendów w branży.