CoMIn Sp. z o.o.

Post Image

Główną rolą CoMIn sp. z o.o.(Coordination and Management in Innovations) jest koordynacja współpracy między nauką a przemysłem. Spółka stanowi zaplecze w zarządzaniu pracami badawczo–rozwojowymi dla wszystkich członków Klastra Fotoniki i Światłowodów.

Zadaniem CoMIn jest wykonywanie pracy twórczej w zakresie:
  • Szeroko rozumianego zarządzania projektami, w tym projektami badawczymi, które wymagają indywidualnego opracowania metody i sposobu zarządzania.
  • Koordynacji działalności innych podmiotów na tle formalno-administracyjnym oraz naukowy.
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla innych podmiotów, w szczególności w zakresie dofinansowania prac B+R oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.
  • Wsparcie przy konstruowaniu i opracowywaniu koncepcji rozwoju i strategii działalności gospodarczej.
  • Przygotowanie i organizacja imprez wystawienniczych, konferencji, spotkań z klientami, kontrahentami, partnerami.
  • Poszukiwanie dogodnych obszarów inwestycyjnych zarówno w sensie przedmiotowym jak i lokalizacji.
Doświadczenie CoMIn sp. z o.o. w doradztwie dotacyjnym oraz umiejętność łączenia interesów różnych podmiotów, m.in. przedstawicieli nauki i biznesu, będzie niezwykle istotne w procesie opracowywania strategii i rozwijania Klastra Fotoniki i Światłowodów.