rfelijak

30 sierpnia 2020

Nowa lektura fotoniczna!

27 czerwca 2020

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Wczesna faza rozwoju Działanie 5.1- Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Rozwój Powiązania Kooperacyjnego Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów
20 marca 2020

Pracujemy bezpiecznie dalej

30 października 2019

Zapraszamy do nowej siedziby Centrum