rfelijak

10 listopada 2020

PATENT PLUS III

Procedura objęcia ochroną patentową światłowodu mikrostrukturalnego do generacji efektów nieliniowych i zastosowań czujnikowych
27 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1 – Badanie naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.1 – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Program BRIK

Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z bezprzewodowym przesyłem uzyskanych danych pomiarowych do systemów informatycznych
26 października 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Moduł do przetwarzania i charakteryzacji wielordzeniowych komponentów światłowodowych
24 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Program TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego
23 października 2020

PCFS z Nagrodą 100% Polski Produkt!

21 października 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Inwestycje w rozwój wysokich technologii poprzez zakup modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych
21 października 2020

21 października Dniem Fotoniki. Świętuj z nami!

20 października 2020

12 rad młodego inżyniera

19 października 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku do zwiększania przepływności sieci telekomunikacyjnych