„Fotonika Twoją drogą do sukcesu”. Zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu edukacyjnym !