Aktualności

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

mnisw_logo
Z satysfakcją informujemy, że reprezentanci naszego zespołu badawczego - inż. Anna Ziołowicz oraz inż. Tomasz Stańczyk - otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

Rektorzy polskich uczelni nadesłali łącznie 3461 wniosków o przyznanie studentom i doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2014/2015. Zespół do spraw oceny wniosków, złożony z 33 ekspertów, utworzył ranking, na podstawie którego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 926 studentom i 89 doktorantom z całego kraju. Wnioski oceniane były metodą punktową, a punkty przyznawano za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Przy wyborze laureatów brane pod uwagę były: uczestnictwo w konferencjach i sympozjach, publikacje tekstów naukowych oraz aktywność badawcza.

W gronie wyróżnionych osób znaleźli się studenci Politechniki Warszawskiej Anna i Tomasz, którym gratulujemy otrzymanego wyróżnienia i życzymy sukcesów w dalszej działalności naukowej!