Aktualności

Wyróżnienie dla PCFS! Jesteśmy nominowani do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

pni2015

Z radością informujemy, że Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów zostało nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, przyznawanej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Zwycięzców poznamy podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który w dniach 5-6 listopada odbędzie się w Łodzi.

Polską Nagrodę Innowacyjności otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów nastąpi podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który w dniach 5-6 listopada odbędzie się w Łodzi. Wezmą w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych w Polsce. Uczestnicy tegorocznej edycji skoncentrują się na sprawach, które mają lub będą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju oraz Europy. Motywem przewodnim wydarzenia będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.

Działania innowacyjne, czyli prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych to jeden z priorytetów działalności Centrum. Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 to dla nas wyróżnienie, ale również motywacja do dalszej pracy. Na pewno weźmiemy udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, który wydaje się być interesującym zetknięciem ludzi świata nauki i biznesu – mówi Małgorzata Kuklińska – prezes Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów.