Aktualności

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu „Patent Plus”. Projekt PCFS w czołówce

Projekt naszego Centrum pt. „Objęcie ochroną patentową wynalazku do precyzyjnego pomiaru soczewek” otrzymał wysoką ocenę merytoryczną i w efekcie zajmuje piąte miejsce na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach czwartego konkursu „Patent Plus”.

Dzięki organizowanemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programowi „Patent Plus” polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie finansowe w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Ochrona prawna wyników badań naukowych i rozwojowych jest w dzisiejszych czasach priorytetem i często decyduje o uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

„ Z roku na rok obserwujemy coraz większą aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Wyniki czwartego konkursu programu Patent Plus pokazują, że rośnie także świadomość na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej. Cieszy fakt, że Polskie firmy zaczynają doceniać wartość rynkową wynalazków” – podsumowuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W czwartym konkursie „Patent Plus” złożono 90 wniosków. Dofinansowanie uzyska ostatecznie 29 projektów. Piąte miejsce wśród nich, z wysoką oceną merytoryczną zajmuje nasz projekt „Objęcie ochroną patentową wynalazku do precyzyjnego pomiaru soczewek”. Projekt ma na celu przeprowadzenie procedury międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT. Opracowany układ ma szansę rozwiązać częsty w przemyśle optycznym problem pomiaru grubości soczewek z bardzo wysoką dokładnością. W ramach projektu przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena rynku dla komercjalizacji wynalazku, która poprowadzi do wytypowania krajów, w których wynalazek będzie zgłoszony do ochrony własności przemysłowej. Procedura zostanie przeprowadzona w wybranych państwach Europy i świata o wysoko rozwiniętej technologii optycznej.

Pełna lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków znajduje się tutaj:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/388/3088/1/lista_rankingowa_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_-pp_iv.pdf