Aktualności

100 mln zł na fotonikę w Lubelskiem

lwtf

Z radością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będą wspólnie wspierać badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w obszarze technologii fotonicznych. Na podstawie podpisanego przez obie instytucje porozumienia, budżet przewidziany na realizację projektów wyniesie 100 mln złotych.

Pieniądze trafią do polskich naukowców i przedsiębiorców. W ramach Lubelskiej Wyżyny Technologii Fotonicznych będą realizowali projekty dotyczące m.in. technologii cyfryzacji nowej generacji, czujników światłowodowych, a także innowacyjnych źródeł światła.

„Lubelszczyzna posiada znaczące zaplecze naukowe w dziedzinie technologii fotonicznych. To dzięki wieloletnim pracom badawczym i doświadczeniu m.in. lubelskich naukowców powstała unikalna polska technologia światłowodów. Zawarte dziś porozumienie daje szansę na dalszy rozwój polskiego sektora fotoniki i komercjalizację opracowanych rozwiązań” – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

„Jako władze województwa jesteśmy zainteresowani stymulowaniem i poszerzaniem współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorcami z naszego terenu, ale pragniemy też zachęcić do współpracy inwestorów z całego kraju, którzy widzą możliwości w naszym regionie i tu chcą prowadzić i rozwijać swoją działalność. Liczymy, że rozwój przedsiębiorczości technologicznej w obszarze fotoniki przełoży się bezpośrednio na rozwój gospodarczy w wielu dziedzinach i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki naszego województwa” – dodał marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski

Województwo lubelskie to pierwszy region w naszym kraju, który zwrócił się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z propozycją ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia o takim charakterze. Na budżet programu obie instytucje złożą się po 35 mln złotych, a 30 mln złotych stanowić będzie wkład własny wnoszony przez wykonawców projektów. Porozumienie zostało zawarte na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5214,ncbr-i-samorzad-wojewodztwa-lubelskiego-przeznacza-100-mln-zl-na-innowacyjne-technologie-w-dziedzinie-fotoniki.html

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/100-mln-na-innowacyjne-technologie-w-dziedzinie-fotoniki/