Aktualności

Jan Szczepanek Liderem Fotoniki!

dzis_jutro

Promujemy fotonikę, młodych naukowców oraz nowatorskie rozwiązania. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Lider Fotoniki”. Zwycięzcą został mgr Jan Szczepanek.

CEL
Naszym celem jest promowanie fotoniki i pomoc młodym naukowcom, którzy z branżą fotoniczną wiążą swoją przyszłość i pracę zawodową. Nagradzamy najzdolniejszych oraz współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy bacznie przyglądają się uczestnikom konkursu. Wyróżniamy prace, których rozwiązania mają szansę zaistnieć w praktyce i osoby, które w formie pokazu czy demonstracji potrafią to udowodnić.

KONKURS
Do I edycji konkursu „Lider Fotoniki” mogły zgłaszać się osoby, które w okresie od 1 listopada 2013 roku do 30 września 2014 roku obroniły prace inżynierskie lub magisterskie z zakresu fotoniki na uczelniach wyższych z całego kraju. Postawiliśmy nie tylko na poprawność merytoryczną, ale również pomysł i formę prezentacji. Kapituła złożona z naukowców oraz przedsiębiorców z branży fotonicznej, po zapoznaniu się z pracami, wybrała autorów tych najlepszych i postanowiła spotkać się z nimi „oko w oko”.

PREZENTACJE
Podczas Etapu Prezentacji młodzi naukowcy musieli z jak najlepszej strony zaprezentować pomysły zawarte w swoich pracach. Na początku uczestnicy mieli zaledwie minutę, aby przekonać do swoich pomysłów członków Kapituły. Potem, zależnie od decyzji jurorów, wygłaszali jeszcze prezentacje 5 i 15-minutowe oraz odpowiadali na pytania. Wszystkie prezentacje wygłoszone zostały w języku angielskim.

LAUREACI
Kapituła Konkursu wyróżniła autorów najlepszych prac i prezentacji w każdej kategorii (inżynierska i magisterska). Spośród wszystkich uczestników Etapu Prezentacji wybrała również tego jednego – najlepszego - „Lidera Fotoniki”. Zwycięzcą I edycji konkursu „Lider Fotoniki” został mgr Jan Szczepanek, który oczarował Kapitułę solidnie napisaną, kompletną pracą magisterską oraz profesjonalną prezentacją. Jako nagrodę główną laureat ma do wyboru: 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/miesiąc) w firmie InPhoTech lub nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych. Wysoki poziom merytoryczny skłonił Kapitułę do przyznania drugiej nagrody – w wysokości tysiąca złotych, którą otrzyma mgr Maciej Kowalczyk. Ponadto, obaj laureaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prezentacji na Konferencji „Optical fibres and their applications”, która w dniach 22-25 września odbędzie się w Nałęczowie. Za najlepszą prezentację magisterską, wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 500 złotych został mgr Łukasz Sterczewski. Autorem najlepszej pracy inżynierskiej został inż. Michał Laskownicki, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700 złotych. Ponadto, współorganizator konkursu - firma ELMAT zaproponowała laureatowi 2-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/miesiąc). Za najlepszą prezentację inżynierską wyróżniona została inż. Barbara Wilk, która otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych.

PARTNERZY
Głównym organizatorem konkursu „Lider Fotoniki” jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Współorganizatorami są firmy: InPhoTech, ELMAT, Fibrain oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronat medialny nad konkursem sprawują Magazyn VIP, Radio Kampus, dlastudenta.pl, Fakty Gospodarcze oraz Rynek Inwestycji.

PRZYSZŁOŚĆ
Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki”. Więcej informacji o kontynuacji naszego projektu już we wrześniu.


# #
mgr Jan Szczepanek

# # # # # # # #