Aktualności

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

sdmi1

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został ustanowiony w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Obchodzony jest co roku 26 kwietnia.

Właśnie tego dnia różnego rodzaju instytucje, agencje oraz urzędy na całym świecie starają się przypominać jak ważna jest ochrona praw własności intelektualnej oraz wskazywać jaki wpływ na życie codzienne ludzi mają patenty, prawa autorskie czy znaki towarowe. Polskim przedsiębiorcom wciąż brakuje niezbędnej wiedzy oraz świadomości jak właściwie dbać o własność intelektualną i jak ją właściwie zabezpieczać. Dlatego też 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował konferencję „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów”.

Kierunki rozwoju ochrony własności intelektualnej w Polsce oraz priorytety polityki rządowej przedstawili m.in. dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz dr Paweł Pudłowski – przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Według przedstawicieli polskich władz kluczowymi zadaniami na najbliższy czas są zwiększenie zainteresowania polskich przedsiębiorców ochroną własności intelektualnej oraz konieczność rozwoju polskiej gospodarki w kierunku osiągnięcia "przewagi konkurencyjnej, a nie imitacyjnej". Podczas konferencji poruszonych zostało wiele istotnych tematów oraz aktualnych problemów dotyczących ochrony własności intelektualnej, takich jak:

  • zagrożenia i szanse wynikające z rozwoju druku 3D
  • zmiany w prawie polskim i unijnym w zakresie ochrony znaków towarowych
  • najnowsze przykłady orzecznictwa w zakresie aktualnych problemów z zakresu własności intelektualnej w środowisku cyfrowym
  • meandry uzyskiwania wsparcia na ochronę wynalazków z dziedziny teleinformatyki
  • problemy polskich wynalazców z patentowaniem
  • możliwości i wątpliwości towarzyszące ochronie graficznych interfejsów użytkownika (GUI)

Konferencję zorganizował Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronami wydarzenia były Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Konferencji towarzyszyła Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych.