Aktualności

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu Lider Fotoniki. Czekamy do 10 maja!

lf16

Do wtorku, 10 maja czekamy na zgłoszenia w konkursie „Lider Fotoniki”. Zmieniony został również termin Rozstrzygnięcia Konkursu, podczas którego Kapituła Konkursu wysłucha wybranych prezentacji i wybierze laureatów. Finał Konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

W konkursie udział może wziąć każdy, kto w okresie od 1 października 2014 roku, do 30 września 2015 roku obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/m-c) w firmie InPhoTech w Warszawie lub nagroda finansowa w wysokości 3 tysięcy złotych (do wyboru). Autorzy najlepszych prac i prezentacji z każdej kategorii (licencjacka i inżynierska oraz magisterska) otrzymają wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dodatkowe, również w postaci praktyk czy staży w firmach związanych z branżą fotoniczną.

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2016 roku.

Aby zgłosić się do drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki” im. dr Jana Wójcika należy na adres [email protected] wysłać:

  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej
  • opinię promotora
  • życiorys autora, zawierający dorobek naukowy, dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji), informacje o obronie pracy (nazwisko promotora, nazwisko recenzenta/recenzentów, datę obrony, miejsce obrony i uzyskaną ocenę)
  • streszczenie pracy (do 5 stron A4)
  • krótkie uzasadnienie wyboru tematyki i wskazanie jej innowacyjności oraz możliwych zastosowań.

Kapituła Konkursu złożona z naukowców oraz przedsiębiorców z branży fotonicznej wybierze autorów najlepszych prac i zaprosi ich do udziału w Finale Konkursu. Finał będzie składał się z Etapu Prezentacji, podczas którego uczestnicy będą musieli przekonać Kapitułę do zalet wdrożeniowych pomysłów zawartych w swoich pracach oraz Uroczystego Rozstrzygnięcia, kiedy to w obecności zaproszonych gości z branży fotonicznej nastąpi wyróżnienie laureatów konkursu.

Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Współorganizatorami są: firmy InPhoTech i Fibrain oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronami medialnymi konkursu są: Magazyn VIP, FAKTY Magazyn Gospodarczy oraz Rynek Inwestycji.